Mācīšanas paraugprakse

Šeit būs pieejamas pasniedzējiem paredzētas faktu lapas, kurās sniegts apraksts par paraugpraksi tiesnešu un prokuroru apmācības jomā. Šī prakse aptver plašu jautājumu loku – no novērtējuma par apmācību vajadzībām līdz mācību piedāvājumam un sniegumam, kā arī to vērtējumam.

Rādīt vairākRādīt mazāk

Faktu lapas var sniegt arī ierosmi citu praktizējošo juristu apmācībai (tiesu iestāžu darbiniekiem, advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem un mediatoriem)

Mācību vajadzību novērtējums

Novatoriska mācīšanas metodika

Novatoriskas mācību programmas vai mācību plāni

Mācību līdzekļi par ES tiesību aktu pareizu piemērošanu un tiesu iestāžu starptautisko sadarbību

Dalībnieku snieguma novērtējums/mācību pasākumu ietekme

Eiropas darbseminārs par labo praksi Eiropas tiesiskajā apmācībā

“Daudzsološa”, “laba” vai “labākā" prakse

Mācību pasākumu labās prakses piemēri iederas dažādās mācību jomās:

  • mācību vajadzību novērtējums
  • novatoriskas mācību programmas vai mācību plāni
  • novatoriska mācīšanas metodika
  • mācību līdzekļi par ES tiesību aktu pareizu piemērošanu un tiesu iestāžu starptautisko sadarbību
  • dalībnieku snieguma novērtējums/mācību pasākumu ietekme.

Piemēri tika vākti, īstenojot izmēģinājuma projektu par Eiropas tiesisko apmācību, ko 2012. gadā ierosināja Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija īstenoja 2014. – 2013. gadā. Pētījumu par mācību pasākumu labās prakses piemēriem sagatavoja Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN) un piemēri tika savākti no 23 mācību iestādēm, piemēram, valstu tiesiskās apmācības iestādēm, Eiropas tiesību akadēmijas (ERA), Eiropas Publiskās administrācijas institūts (EIPA) un paša EJTN.

Katrā informatīvajā lapā ir aprakstītas konkrētās prakses galvenās iezīmes, sniegta mācību iestādes kontaktinformācija un citi prakses pārņemšanai noderīgi komentāri.

Mācību vajadzību novērtējums

Tiesas prakses analīze  PDF (426 KB) lv

Igaunija

Strukturēta procedūra mācību vajadzību noteikšanai  PDF (486 KB) lv

Rumānija

Mācību pasākumu iztrūkuma analīze  PDF (427 KB) lv

Beļģija

Garīgās veselības tribunāls – programmas novērtējums  PDF (492 KB) lv

Anglija un Velsa

Mācību vajadzību novērtēšana reģionos  PDF (519 KB) lv

Horvātija

Tiesnešu un prokuroru kompetences jomu izveide  PDF (523 KB) lv

Polija

Mācības izmeklētājiem  PDF (517 KB) lv

Anglija un Velsa

Mācību vajadzības, izvērtēšana un ietekmes novērtējums  PDF (517 KB) lv

Eiropas Tiesību akadēmija (ERA)

Individuālo mācību vajadzību novērtējums  PDF (534 KB) lv

Eiropas Publiskās administrācijas institūts (EIPA)

Līdzdalības novērtējums  PDF (486 KB) lv

Francija

Novatoriskas mācību programmas vai mācību plāni

Visaptverošas un faktiskajām vajadzībām atbilstošas gada mācību programmas plānošana  PDF (491 KB) lv

Vācija

Visaptverošas un faktiskajām vajadzībām atbilstošas gada mācību programmas plānošana  PDF (535 KB) lv

Anglija un Velsa

Tiesnešu un prokuroru mācību pasākumu rīkošana saistībā ar citām profesijām  PDF (486 KB) lv

Bulgārija

Tiesnešu un prokuroru mācību pasākumu rīkošana saistībā ar citām profesijām  PDF (489 KB) lv

Anglija un Velsa

Dažādu disciplīnu apvienošana, rīkojot mācību pasākumus tiesnešiem un prokuroriem  PDF (426 KB) lv

Itālija

Tiesas procesu simulācijas un lomu spēļu programmas  PDF (520 KB) lv

Anglija un Velsa

Tiesas procesu simulācijas  PDF (393 KB) lv

Ungārija

Komunikācijas iemaņu cieša uzraudzība, izmantojot simulācijas  PDF (502 KB) lv

Francija

Līderības un vadības mācības  PDF (522 KB) lv

Francija

Līderības un vadības mācības  PDF (488 KB) lv

Somija

Līderības un vadības mācības  PDF (336 KB) lv

Beļģija

Līderības un vadības mācības  PDF (302 KB) lv

Anglija un Velsa

Līderības un vadības mācības  PDF (300 KB) lv

EIPA

Līderības un vadības mācības  PDF (338 KB) lv

Nīderlande

Visaptverošs prakses kopums, kā sniegt plaša mēroga mācības par jauniem tiesību aktiem  PDF (301 KB) lv

Rumānija

Visaptverošs prakses kopums, kā sniegt plaša mēroga mācības par jauniem tiesību aktiem  PDF (331 KB) lv

Francija

Visaptverošs prakses kopums, kā sniegt plaša mēroga mācības par jauniem tiesību aktiem  PDF (333 KB) lv

Eiropas Tiesību akadēmija (ERA)

Kopīgu mācību programmu īstenošana neparastās partnerībās  PDF (331 KB) lv

Portugāle

Mācību programmu īstenošana kopā ar Neatkarīgo pētniecības institūtu  PDF (335 KB) lv

Polija

Tiesas padomdevēji  PDF (333 KB) lv

Bulgārija

Tiesas padomdevēji  PDF (405 KB) lv

Nīderlande

Novatoriska mācīšanas metodika

Vispusīga tiešsaistes e-mācību stratēģija  PDF (333 KB) lv

Bulgārija

Jauktās e-mācības  PDF (336 KB) lv

Nīderlande

Jauktās e-mācības  PDF (351 KB) lv

Spānija

Visaptveroša, daudzpusīga pieeja mācībām par ES tiesībām  PDF (339 KB) lv

Bulgārija

Mācību pasākumu ierakstīšana, apraide, tīmekļa apraide (podcasting), ierakstīšana un transkripcija un to pieejamība internetā  PDF (361 KB) lv

Rumānija

E-boxes un videokonferences  PDF (330 KB) lv

Portugāle

Reālu lietu izpēte, kas izstrādāta reālā laikā, izmantojot videokonferences  PDF (333 KB) lv

Spānija

Mācībspēku pieņemšana darbā un viņu snieguma novērtējums  PDF (309 KB) lv

Rumānija

Decentralizētu mācību organizēšana, lai aptvertu vietējās mācību vajadzības un problēmjautājumus  PDF (333 KB) lv

Bulgārija

Decentralizētu mācību organizēšana, lai aptvertu vietējās mācību vajadzības un problēmjautājumus  PDF (257 KB) lv

Rumānija

Decentralizētu mācību organizēšana, lai aptvertu vietējās mācību vajadzības un problēmjautājumus  PDF (257 KB) lv

Francija

Mācības lielās grupās – lavīnas metodoloģija  PDF (261 KB) lv

Anglija un Velsa

Mazas grupas — nolēmumu rakstīšana  PDF (259 KB) lv

Nīderlande

Pašanalīze par nolēmumu rakstīšanu  PDF (258 KB) lv

Igaunija

Mazas grupas – tiesas spriešana  PDF (266 KB) lv

Anglija un Velsa

Tiesnesis sabiedrībā: deontoloģija, ētika un attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem  PDF (261 KB) lv

Spānija

Pašanalīze saistībā ar komunikācijas prasmēm  PDF (258 KB) lv

Igaunija

Plašsaziņas līdzekļu saziņa — interaktīvas un daudzslāņu mācības plašsaziņas līdzekļu jomā  PDF (263 KB) lv

Vācija

Mācību līdzekļi par ES tiesību aktu pareizu piemērošanu un tiesu iestāžu starptautisko sadarbību

Piekļuve ES tiesību aktiem, izmantojot elektroniskos līdzekļus  PDF (248 KB) lv

Portugāle

Visaptveroša, daudzpusīga pieeja mācībām par ES tiesībām un starptautisko tiesisko sadarbību (Eurinfra modelis)  PDF (282 KB) lv

Nīderlande

GAIUS: tiesnešu zināšanu par ES tiesībām uzlabošana  PDF (259 KB) lv

Itālija

Apvienojot mācības par ES tiesībām un starptautisko sadarbību ar juridiskās valodas mācībām  PDF (288 KB) lv

Spānija

Apvienojot mācības par ES tiesībām un starptautisko sadarbību ar juridiskās valodas mācībām  PDF (257 KB) lv

Ungārija (Polija, Čehijas Republika, Slovākija)

Pastāvīga kontaktu veidošana (reāla un virtuāla)  PDF (257 KB) lv

Rumānija

THEMIS konkurss  PDF (346 KB) lv

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN)

Krimināltiesības I — Tiesu iestāžu starptautiskā sadarbība krimināllietās — “Eiropas apcietināšanas ordera un Savstarpējās tiesiskās palīdzības modelēšana”  PDF (261 KB) lv

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN)

“Mācīties darot”, uzlabojot zināšanas par tiesu iestāžu sadarbību un tiesību aktiem citās ES dalībvalstīs  PDF (264 KB) lv

Vācija

Mācību materiālu izstrāde par ES tiesībām Eiropas līmenī turpmākai iestrādei valsts līmenī  PDF (270 KB) lv

Eiropas Tiesību akadēmija (ERA)

Nodrošinot ES tiesību aktu satura klātbūtni kursos par valsts tiesību aktiem  PDF (260 KB) lv

Nīderlande

Dalībnieku snieguma novērtējums/mācību pasākumu ietekme

Ziņotājs  PDF (256 KB) lv

Beļģija

“Parādiet, ko esat iemācījušies”  PDF (260 KB) lv

Nīderlande

Mācību pasākumu novērtēšana ilgtermiņā  PDF (261 KB) lv

Vācija

Izvērtēšanas un ietekmes novērtējuma sistēma  PDF (258 KB) lv

Eiropas Tiesību akadēmija (ERA)

Novērtēšana mācību pasākuma beigās  PDF (272 KB) lv

Eiropas Publiskās administrācijas institūts (EIPA)

Eiropas darbseminārs par labo praksi Eiropas tiesiskajā apmācībā

Labā prakse saistībā ar mācību pasākumiem tika apspriesta un diskutēta 2014. gada 26. –27. jūnijā Komisijas rīkotajā seminārā, kurā mācību pakalpojumu sniedzējiem tika dota iespēja apmainīties ar idejām, kā turpināt attīstīt juridisko profesiju pārstāvju mācības par ES tiesību aktu piemērošanu. Seminārā tika arī izskaidrots, kā ES finansējums var palīdzēt ieviest jaunas mācību metodes (galvenokārt projektiem saistībā ar pārrobežu sadarbību).

Debašu video ir pieejams semināra tīmekļa vietnē.

“Daudzsološa”, “laba” vai “labākā" prakse

Mācību prakse, kas iekļauta šajā sadaļā, ir apzīmēta kā “daudzsološa”, “laba”, “labākā” vai “nav klasificēta” saskaņā ar EJTN definētajiem kritērijiem pētījuma veikšanas laikā.

Labākā prakse ir mācību programma vai stratēģija ar visaugstāko pierādītas efektivitātes līmeni, ko pamato objektīva un visaptveroša izpēte un novērtēšana.

Laba prakse ir programma vai stratēģija, kuru ir izmantojusi viena vai vairākas organizācijas un kurai ir iespēja kļūt par labāko praksi, jo ir objektīvs pamats apgalvot, ka tā ir efektīva un to potenciāli varētu pārņemt citas organizācijas.

Daudzsološa (reizēm tikai eksperimentāla) prakse tiesiskās apmācības jomā ir prakse, kurai ir vismaz sākotnēji pierādījumi par efektivitāti vai kura potenciāli varēs ģenerēt datus, kas būs noderīgi, lai noteiktu, vai šī prakse atbilst savam solījumam kļūt par labu vai labāko praksi, lai to varētu pārņemt plašākas un daudzveidīgākas tiesiskās apmācības vidē.

Efektīva prakse ir potenciāli pārņemama jebkurā vietā vai nu pilnībā, vai pielāgotā formā atkarībā no apstākļiem.

Dažas prakses nav klasificētas, jo tās šķita interesantas, taču nebija pieejams pietiekams datu apjoms, lai tās klasificētu saskaņā ar iepriekš minētajiem kritērijiem.

Lapa atjaunināta: 23/01/2018

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.