Ligestilling mellem kønnene

Europa-Kommissionen ønsker at stille undervisningsmateriale til rådighed, som er nyttigt både for retsvæsenets aktører til eget brug og for undervisere af retsvæsenets aktører som et redskab til deres arbejde i forbindelse med ligestilling.

Seminarer om EU's ligestillingslovgivning (Europa-Kommissionen)

Der er tilrettelagt seminarer om EU-lovgivningen om ligestilling mellem kvinder og mænd for Kommissionen som led i finansieringsprogrammet Progress. Princippet om ligestilling mellem kønnene har været forankret i EU-lovgivningen siden underskrivelsen af Romtraktaten i 1957. Siden da er der vedtaget omfattende lovgivning om forhold som ligestilling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, sundhedsbeskyttelse i forbindelse med moderskab, forældreorlov og adgang til varer og tjenesteydelser. Baggrundsdokumentation og talernes indlæg på seminarerne findes her.

Håndbøger om forskellige emner vedrørende ligestilling mellem kønnene (Europa-Kommissionen)

Retlige aktører, der ønsker at øge deres viden om og forståelse af lovgivningen om ligestilling mellem kønnene, kan finde yderligere oplysninger og analyser i flere håndbøger, Kommissionen har fået udarbejdet, og som alle foreligger på engelsk. Håndbøgerne dækker følgende emner:

Bekæmpelse af kvindelig kønslemlæstelse

E-learningværktøjet "United to end female genital mutilation" (UEFGM)

Kvindelig kønslemlæstelse anses internationalt for en krænkelse af kvinders menneskerettigheder og en form for børnemishandling. Som alle andre former for kønsbaserede krænkelser udgør det et brud på den grundlæggende ret til liv, frihed, sikkerhed, værdighed, ligestilling mellem mænd og kvinder, ikkeforskelsbehandling og fysisk og mental integritet som defineret af Verdenssundhedsorganisationen.

E-learningkurset "United to end female genital mutilation" (UEFGM) behandler kvindelig kønslemlæstelse for sundheds- og asylmyndigheder. Retlige aktører kan være interesserede i de første to grundmoduler, der giver en introduktion til forståelse af kvindelig kønslemlæstelse som et spørgsmål om menneskerettigheder og som en særlig form for kønsbaseret krænkelse. Retlige aktører med speciale i asylret kan være interesserede i de to specialiserede moduler på asylområdet.

Kurset findes på en række sprog (engelsk, græsk, italiensk, portugisisk, fransk, svensk, spansk, hollandsk og tysk).

Sidste opdatering: 07/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.