Ισότητα των φύλων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει διαθέσιμο υλικό κατάρτισης που θα είναι χρήσιμο τόσο για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, για δική τους χρήση, όσο και για τους εκπαιδευτές επαγγελματιών του νομικού κλάδου, ως πόρος για την εργασία τους στο πεδίο της ισότητας των φύλων.

Σεμινάρια για την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την ισότητα των φύλων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τα σεμινάρια για τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των φύλων οργανώνονται από την Επιτροπή ως τμήμα του χρηματοδοτικού προγράμματος Progress. Η αρχή της ισότητας των φύλων κατοχυρώθηκε στο ενωσιακό δίκαιο από την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης το 1957. Έκτοτε, έχει εγκριθεί ένα σημαντικό νομοθετικό σύνολο σχετικά με θέματα όπως για παράδειγμα η ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, η προστασία της υγείας στα πλαίσια της μητρότητας, η γονική άδεια και η πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης και οι παρεμβάσεις των ομιλητών για τα σεμινάρια διατίθενται εδώ.

Εγχειρίδια για διάφορα θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν καλύτερα την ισότητα των φύλων μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και αναλύσεις σε διάφορα εγχειρίδια που εκπονούνται από την Επιτροπή, τα οποία είναι διαθέσιμα στα αγγλικά. Τα εγχειρίδια καλύπτουν τα εξής θέματα:

Ο αγώνας κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης «Ενωμένοι για να τεθεί τέλος στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων»

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και μορφή κακοποίησης των παιδιών. Όπως κάθε έμφυλη βία συνιστά παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στη ζωή, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια, καθώς και παραβίαση της ισότητας των φύλων, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας, όπως ορίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Το εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης «Ενωμένοι για να τεθεί τέλος στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων» προσεγγίζει το θέμα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στα πλαίσια των υγειονομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασύλου. Οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου μπορεί να ενδιαφέρονται για τις δύο πρώτες βασικές ενότητες, οι οποίες εισάγουν στην κατανόηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως ζητήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως ειδικής μορφής έμφυλης βίας. Οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου που ειδικεύονται στο δίκαιο του ασύλου μπορεί να ενδιαφέρονται για τις δύο εξειδικευμένες ενότητες στον τομέα του ασύλου.

Το μάθημα είναι διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πορτογαλικά, γαλλικά, σουηδικά, ισπανικά, ολλανδικά, γερμανικά).

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.