Sukupuolten tasa-arvo

Euroopan komissio on laatinut sukupuolten tasa-arvoon liittyvää oppimateriaalia, joka on tarkoitettu avuksi sekä oikeusalan ammattilaisille että oikeusalan ammattilaisten kouluttajille.

EU:n tasa-arvolainsäädäntöä koskevat seminaarit (Euroopan komissio)

Sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU:n lainsäädännöstä on järjestetty komissiolle tarkoitettuja seminaareja Progress-rahoitusohjelman yhteydessä. EU:n oikeudessa sukupuolten tasa-arvon periaate vahvistettiin jo vuonna 1957 allekirjoitetussa Rooman sopimuksessa. Sen jälkeen on annettu huomattava määrä säädöksiä, jotka koskevat muun muassa yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa, äitiysajan terveydenhuoltoa, vanhempainvapaata sekä tavaroiden ja palveluiden saatavuutta. Seminaarien tausta-asiakirjoihin ja seminaareissa käytettyihin puheenvuoroihin voi tutustua täällä.

Käsikirjat erilaisista sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä (Euroopan komissio)

Sukupuolten tasa-arvoa koskevan tietämyksen ja käsitteistön laajentamisesta kiinnostuneille oikeusalan ammattilaisille on tarjolla useita komissiota varten laadittuja englanninkielisiä käsikirjoja, joissa esitetään alaa koskevaa lisätietoa ja tutkimustuloksia. Käsikirjoja on laadittu seuraavista aiheista:

Naisten sukuelinten silpomisen torjunta

Verkko-opetusväline naisten sukuelinten silpomisen vastaisesta yhteistyöstä

Naisten sukuelinten silpominen katsotaan kansainvälisesti naisten ihmisoikeuksien rikkomiseksi ja lasten kaltoinkohteluksi. Yhdessä muiden sukupuoleen perustuvan väkivallan muotojen kanssa se loukkaa Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan perustavanlaatuista oikeutta elämään, vapauteen, turvallisuuteen, ihmisarvoon, naisten ja miesten tasa-arvoon, syrjimättömyyteen ja ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen.

Naisten sukuelinten silpomisen vastaista kampanjaa (United to end female genital mutilation, UEFGM) koskevassa verkko-opetusvälineessä käsitellään kysymystä naisten sukuelinten silpomisesta terveydenhuolto- ja turvapaikkapalvelujen yhteydessä. Oikeusalan ammattilaiset saattavat olla kiinnostuneita kahdesta perusmoduulista, joissa perehdytään tähän käytäntöön ihmisoikeuskysymyksenä ja erityisenä sukupuoleen perustuvan väkivallan muotona. Turvapaikkaoikeuteen erikoistuville oikeusalan ammattilaisille voi puolestaan olla hyötyä kahdesta turvapaikka-asioiden alan erityismoduulista.

Kurssi on saatavilla useilla kielillä (englanniksi, espanjaksi, hollanniksi, italiaksi, kreikaksi, portugaliksi, ranskaksi, ruotsiksi ja saksaksi).

Päivitetty viimeksi: 07/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.