Ravnopravnost spolova

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području ravnopravnosti spolova.

Seminari o zakonodavstvu EU-a u području ravnopravnosti spolova (Europska komisija)

Europska komisija organizira seminare o zakonodavstvu EU-a u području ravnopravnosti žena i muškaraca kao dio financijskog programa Progress. Načelo ravnopravnosti žena i muškaraca utjelovljeno je u pravu EU-a od potpisivanja Ugovora iz Rima 1957.godine. Otada je donesena velika količina zakonodavstva o pitanjima kao što je jednako postupanje u zapošljavanju i na radnom mjestu, zdravstvena zaštita u kontekstu majčinstva, roditeljski dopust i pristup robi i uslugama. Temeljna dokumentacija i doprinosi govornika na seminarima dostupni su ovdje.

Priručnici o različitim pitanjima koja se odnose na ravnopravnost spolova (Europska komisija)

Pravosudni djelatnici koji žele unaprijediti svoje znanje i razumijevanje o ravnopravnosti spolova mogu pronaći dodatne podatke i analizu u nekoliko priručnika koje je naručila Komisija, a koji su svi dostupni na engleskom. Priručnicima su obuhvaćene sljedeće teme:

Borba protiv genitalnog sakaćenja žena

Alat e-učenja „Zajedno u borbi protiv genitalnog sakaćenja žena” (UEFGM)

Genitalno sakaćenje žena (FGM) međunarodno je priznato kao kršenje ljudskih prava žena i oblik zlostavljanja djece. Kao i svi drugi spolnog zlostavljanja, ono predstavlja povredu temeljnog prava na život, slobodu, sigurnost, dostojanstvo, ravnopravnost žena i muškaraca, nediskriminaciju i fizički i psihički integritet, u skladu s definicijom Svjetske zdravstvene organizacije.

Tečajem e-učenja „Zajedno u borbi protiv genitalnog sakaćenja žena” (UEFGM) obuhvaćeno je pitanje FGM-a u kontekstu zdravstvenih usluga i usluga azila. Pravosudni djelatnici mogli bi biti zainteresirani za prva dva temeljna modula u kojima se daje uvod u razumijevanje FGM-a kao pitanja ljudskih prava i posebnog oblika spolnog zlostavljanja. Pravosudne djelatnike specijalizirane za azil mogla bi zanimati dva specijalizirana modula u području azila.

Tečaj je dostupan na brojnim jezicima (engleskom, grčkom, talijanskom, portugalskom, francuskom, švedskom, španjolskom, nizozemskom i njemačkom).

Posljednji put ažurirano: 07/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.