Gelijkheid van mannen en vrouwen

De Europese Commissie wenst opleidingsmateriaal beschikbaar te stellen dat nuttig is voor beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor zelfstudie, alsook voor opleiders van beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor hun werk op het gebied van gendergelijkheid.

Seminars over EU-wetgeving inzake gelijkheid van mannen en vrouwen (Europese Commissie)

In het kader van het financieringsprogramma Progress heeft de Commissie seminars over de EU-wetgeving inzake gelijkheid van mannen en vrouwen (gendergelijkheid) georganiseerd. Het beginsel van gendergelijkheid is sinds de ondertekening van het Verdrag van Rome in 1957 verankerd in het EU-recht. Sindsdien is een aanzienlijke hoeveelheid wetten aangenomen over zaken als gelijke behandeling in arbeid en beroep, gezondheidsbescherming van zwangere vrouwen, ouderschapsverlof en toegang tot goederen en diensten. De achtergronddocumentatie en de bijdragen van de sprekers op de seminars zijn hier beschikbaar.

Handboeken over verschillende thema's met betrekking tot gendergelijkheid (Europese Commissie)

Rechtsbeoefenaars die hun kennis en begrip van het beginsel van gendergelijkheid willen vergroten, vinden aanvullende informatie en analyses in diverse handboeken die door de Commissie zijn opgesteld, allemaal in het Engels. Die handboeken behandelen de volgende thema's:

Bestrijding van vrouwelijke genitale verminking

"United to end female genital mutilation", een cursus op basis van e-learning

Vrouwelijke genitale verminking wordt internationaal erkend als een schending van de mensenrechten van vrouwen en een vorm van kindermishandeling. Net als andere vormen van gendergerelateerd geweld, vormt ze een inbreuk op het recht op leven, vrijheid, veiligheid, gelijke behandeling, non-discriminatie en lichamelijke en geestelijke integriteit, zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

De e-learningcursus "United to end female genital mutilation" behandelt vrouwelijke genitale verminking in de context van gezondheids- en asieldiensten. Rechtsbeoefenaars zijn mogelijk vooral geïnteresseerd in de eerste twee basismodules, die een introductie vormen tot vrouwelijke genitale verminking als een mensenrechtenkwestie en een specifieke vorm van gendergerelateerd geweld. Rechtsbeoefenaars die gespecialiseerd zijn in asielrecht zijn mogelijk vooral geïnteresseerd in de twee gespecialiseerde modules op het terrein van asiel.

De cursus is in verschillende talen beschikbaar (Engels, Grieks, Italiaans, Portugees, Frans, Zweeds, Spaans, Nederlands en Duits).

Laatste update: 07/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.