Rodová rovnosť

Európska komisia chce sprístupniť vzdelávacie materiály, ktoré budú slúžiť potrebám odborníkov v oblasti práva, ako aj ich školiteľom, ako zdroj, ktorý môžu použiť pri práci v oblasti rodovej rovnosti.

Semináře o právních předpisech EU týkajících se rovnosti žen a mužů (Evropská komise)

Semináře o právních předpisech EU týkajících se rovnosti žen a mužů byly organizovány pro Evropskou komisi v rámci finančního programu Progress. Zásada rovnosti žen a mužů je zakotvena v právu EU od podpisu Římské smlouvy v roce 1957. Od té doby byl přijat značný počet právních předpisů v záležitostech, jako je rovné zacházení v zaměstnání a povolání, ochrana zdraví v kontextu mateřství, rodičovská dovolená a přístup ke zboží a službám. Podkladová dokumentace a příspěvky řečníků, kteří vystoupili na seminářích, jsou k dispozici zde.

Příručky o různých otázkách týkajících se rovnosti žen a mužů (Evropská komise)

Právníci, kteří si chtějí prohloubit znalosti a zvýšit povědomí v oblasti rovnosti žen a mužů, mohou nalézt další informace a analýzy v několika příručkách vypracovaných pro Evropskou komisi, přičemž všechny tyto příručky jsou dostupné v angličtině. Příručky se týkají následujících témat:

Boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů

Nástroj elektronického učení „Společně k ukončení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“

Mrzačení ženských pohlavních orgánů je na mezinárodní úrovni považováno za porušování lidských práv žen a za formu týrání dítěte. Stejně jako jakýkoli jiný druh genderového násilí představuje porušení základního práva na život, svobodu, bezpečnost, důstojnost, na rovnost žen a mužů, na nediskriminaci a fyzickou a duševní nedotknutelnost podle definice Světové zdravotnické organizace.

Kurz elektronického učení „Společně k ukončení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“ se zabývá otázkou mrzačení ženských pohlavních orgánů v kontextu zdravotnických a azylových služeb. Pro příslušníky právnických profesí mohou být zajímavé první dva základní moduly, které představují úvod k chápání problematiky mrzačení ženských pohlavních orgánů jako otázky lidských práv a specifické formy genderového násilí. Pro právníky zabývající se azylovým právem mohou být zajímavé dva zvláštní moduly v oblasti azylu.

Tento kurz je k dispozícii vo viacerých jazykoch (angličtine, gréčtine, taliančine, portugalčine, francúzštine, švédčine, španielčine, holandčine a nemčine).

Posledná aktualizácia: 07/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.