Enakost spolov

Evropska komisija želi dati na voljo učno gradivo, ki bo koristno za delavce v pravni stroki za njihovo lastno uporabo in za vodje usposabljanj za delavce v pravni stroki kot vir za njihovo delo na področju enakosti spolov.

Seminarji o zakonodaji EU v zvezi z enakostjo spolov (Evropska komisija)

Seminarji o zakonodaji EU v zvezi z enakostjo med ženskami in moškimi so bili za Komisijo organizirani v okviru finančnega programa Progress. Načelo enakosti med ženskami in moškimi je sestavni del prava EU od podpisa Rimske pogodbe leta 1957. Od takrat je bil sprejet obsežen korpus zakonodaje v zvezi z zadevami, kot so enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu, varovanje zdravja v okviru porodniškega in starševskega dopusta ter dostop do blaga in storitev. Referenčna gradiva in prispevki govornikov za seminarje so na voljo tukaj.

Priročniki o različnih vprašanjih v zvezi z enakostjo spolov (Evropska komisija)

Delavci v pravni stroki, ki želijo izboljšati svoje poznavanje in razumevanje enakosti spolov, lahko najdejo dodatne informacije in analize v več priročnikih, ki so bili pripravljeni za Komisijo in so vsi na voljo v angleškem jeziku. Priročniki obravnavajo naslednje teme:

Boj proti pohabljanju ženskih spolovil

Orodje za e-učenje „Združeni za odpravo pohabljanja ženskih spolovil“

Pohabljanje ženskih spolovil je mednarodno prepoznano kot kršitev človekovih pravic žensk ter oblika zlorabe otrok. Tako kot vse druge oblike nasilja na podlagi spola pomeni kršitev temeljne pravice do življenja, svobode, varnosti, dostojanstva, enakosti med ženskami in moškimi, nediskriminacije ter telesne in duševne celovitosti, kakor jo opredeljuje Svetovna zdravstvena organizacija.

E-izobraževanje „Združeni za odpravo pohabljanja ženskih spolovil“ obravnava vprašanje pohabljanja ženskih spolovil z vidika zdravstvenih in azilnih služb. Za delavce v pravni stroki bosta morda zanimiva prva dva modula, ki sta uvod v razumevanje pohabljanja ženskih spolovil kot vprašanja človekovih pravic in kot posebne oblike nasilja na podlagi spola. Za delavce v pravni stroki, specializirane za azilno pravo, bosta morda zanimiva dva specializirana modula s področja azila.

Tečaj je na voljo v več jezikih – angleščini, grščini, italijanščini, portugalščini, francoščini, švedščini, španščini, nizozemščini, nemščini.

Zadnja posodobitev: 07/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.