Intellektuaalomand

Euroopa Komisjon soovib teha kättesaadavaks koolitusmaterjalid, millest on abi nii õigusala töötajatel kui ka õigusala töötajate koolitajatel, kes saavad neid materjale kasutada oma töös Euroopa intellektuaalomandiõiguse valdkonnas.

Intellektuaalomandit käsitlevad veebiseminarid (Siseturu Ühtlustamise Ameti OHIM akadeemia)

Intellektuaalomandiõigustega kaitstakse inimese loomingulise tegevuse tulemusi. Intellektuaalomand hõlmab suurt hulka loominguvaldkondi, sealhulgas leiutised, disainilahendused ja kunstilise eneseväljenduse eri vormid. See on oluline ka muudes, kaubanduslikemates valdkondades, nagu näiteks kaubamärgid ja ärisaladused.

OHIMi akadeemia pakub hulka ingliskeelseid veebiseminare, mis käsitlevad kõiki intellektuaalomandi tahke. Veebiseminarid on tasuta kättesaadavad OHIMi akadeemia veebisaidil.

Veebipõhine koolitus Euroopa patendiõiguse kohta (Euroopa Patendiakadeemia)

Euroopa Patendiakadeemia on välja töötanud erinevaid veebipõhiseid koolitusi patentide a Euroopa patendisüsteemi kohta inglise, prantsuse ja saksa keeles. Koolitused on mõeldud riikide patendiametite töötajatele, patendiraamatukogude töötajatele ja igaühele, kes soovib selle valdkonna kohta lisateadmisi omandada. Käsitletud teemad hõlmavad patendiotsingut, patentide klassifitseerimist ja vaidlustamist.

Veebipõhised koolitused on tasuta kättesaadavad Euroopa Patendiakadeemia veebisaidil.

Euroopa intellektuaalomandiõiguste (IPR) abiliini raamatukogu ja koolitusnurk

Õigusala töötajad, kes soovivad süvendada oma teadmisi intellektuaalomandi või intellektuaalomandiõiguste kohta, võivad võtta ühendust Euroopa intellektuaalomandiõiguste abiliiniga. Ehkki peamiselt mõeldud ELi rahastatud teadusuuringute projektide toetusesaajatele ja rahvusvaheliste partnerluslepingutega seotud ELi SMEdele, pakuvad abiliini raamatukogu ja koolitusnurk koolitusmaterjale, mis võivad olla kasulikud ka õigusala töötajatele. Materjalide hulka kuuluvad bülletäänid, juhtumiuuringud, teabelehed, vastused korduma kippuvatele küsimustele, sõnastik, kasulikud dokumendid, koolituspaketid jne. Need allikmaterjalid on kättesaadavad peamiselt inglise keeles.

Kaugõppekursused (Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon – WIPO)

Ehkki WIPO ei ole spetsialiseerunud ELi õigusele, pakub ta kasulikke veebipõhiseid alg- ja täiendõppe koolitusmooduleid, mis hõlmavad kõiki intellektuaalomandi tahke. Kaugõppekursused käsitlevad intellektuaalomandit, autoriõigust, patente, kaubamärke jne. Need on kättesaadavad inglise, prantsuse, saksa, hispaania ja portugali keeles.

Viimati uuendatud: 19/02/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.