Teollis- ja tekijänoikeudet

Euroopan komissio on laatinut EU:n teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvää oppimateriaalia, joka on tarkoitettu avuksi sekä oikeusalan ammattilaisille että oikeusalan ammattilaisten kouluttajille.

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat verkkoseminaarit (OHIMin akatemia)

Teollis- ja tekijänoikeudet ovat lakiin perustuvia oikeuksia henkisen luomistyön tulosten suojaamiseksi. Teollis- ja tekijänoikeudet kattavat suuren joukon luovia aloja, kuten keksinnöt, design-tuotteet ja erilaiset taiteelliset ilmaisumuodot. Niillä on suuri merkitys myös muille kaupallisemmille aloille, kuten tavaramerkeille ja liikesalaisuuksille.

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) akatemiassa on tarjolla useita englanninkielisiä verkkoseminaareja, joissa käsitellään kaikkia teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä näkökohtia. Seminaareihin voi tutustua maksutta OHIMin akatemian verkkosivuilla.

Euroopan patenttilainsäädäntöä koskeva verkkokoulutus (Euroopan patenttiakatemia)

Euroopan patenttiakatemia (European Patent Academy) on suunnitellut useita englannin- ranskan- ja saksankielisiä verkkokursseja patenteista ja Euroopan patenttijärjestelmästä. Kurssit on tarkoitettu kansallisten patenttivirastojen henkilöstölle, patenttikirjastojen hoitajille ja muille, jotka ovat kiinnostuneet oppimaan lisää teollis- ja tekijänoikeuksista. Kursseilla käsitellään muun muassa patenttihakua ja ‑luokitusta sekä patentteja vastaan tehtyjä väitteitä.

Verkkokursseihin voi tutustua maksutta Euroopan patenttiakatemian verkkosivuilla.

EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelun (IPR Helpdesk) aineisto- ja koulutussivut

Oikeusalan ammattilaiset, jotka haluavat laajentaa tietämystään henkisestä omaisuudesta ja teollis- ja tekijänoikeuksista voivat kääntyä teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelun puoleen. Vaikka neuvontapalvelu on pääasiassa tarkoitettu EU‑rahoitteisten tutkimushankkeiden tuensaajille ja kansainvälisten kumppanuussopimusten osapuolina oleville EU:n pk-yrityksille, tukipalvelun aineisto- ja koulutussivuilta löytyy oppimisresursseja, joista voi olla hyötyä myös oikeusalan ammattilaisille. Sivustolla on muun muassa tiedotuslehtiä, tapaustutkimuksia, tiedotteita, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, sanasto, hyödyllisiä asiakirjoja ja koulutuspaketteja. Aineisto on pääosin englanninkielistä.

Maailman henkisen omaisuuden järjestön etäopiskelukurssit

Vaikka Maailman henkisen omaisuuden järjestö (World Intellectual Property Organization, WIPO) ei ole erikoistunut EU-lainsäädäntöön, se tarjoaa sekä vasta-alkajille että edistyneemmille hyödyllisiä koulutusmoduuleja kaikista henkiseen omaisuuteen liittyvistä näkökohdista. Etäopiskelukursseilla käsitellään muun muassa henkistä omaisuutta, tekijänoikeutta, patentteja ja tavaramerkkejä. Kurssit ovat englannin-, ranskan-, saksan, espanjan- ja portugalinkielisiä.

Päivitetty viimeksi: 19/02/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.