Intelektualno vlasništvo

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području europskog prava o zaštiti intelektualnog vlasništva.

Internetski seminari o intelektualnom vlasništvu (Akademija OHIM-a)

Prava intelektualnog vlasništva (IP) zakonska su prava kojima se štite tvorevine ljudskog uma. Intelektualno vlasništvo obuhvaća niz kreativnih područja, kao što su izumi, dizajn i različite vrste umjetničkog izričaja te je također važno u drugim komercijalnim područjima kao što su žigovi i poslovne tajne.

Akademija OHIM-a nudi niz internetskih seminara na engleskom kojima su obuhvaćeni svi vidovi intelektualnog vlasništva. Internetski seminari dostupni su besplatno na web-mjestu akademije OHIM-a.

Izobrazba na internetu o europskom pravu o patentu (Europska patentna akademija)

Europska patentna akademija razvila je nekoliko tečajeva na internetu na engleskom, francuskom i njemačkom o patentima i o europskom patentnom sustavu. Tečajevi su namijenjeni osoblju nacionalnih patentnih ureda, knjižničarima koji rade s patentima i svim osobama koje žele učiti o tome polju. Obuhvaćene teme uključuju pretraživanje, klasifikaciju i opoziciju.

Internetski tečajevi dostupni su besplatno naweb-mjestu Europske patentne akademije.

Knjižnica i kutak za izobrazbu Službe za pomoć o europskim pravima intelektualnog vlasništva (IPR)

Pravosudni djelatnici koji žele proširiti znanje o intelektualnom vlasništvu ili pravima intelektualnog vlasništva (IPR) pozivaju se na uspostavu kontakta sa Službom za pomoć za europska prava intelektualnog vlasništva. Iako su u prvom redu namijenjeni korisnicima istraživačkih projekata koje financira EU i MSP-ovima iz EU-a koji sudjeluju u transnacionalnim sporazumima o partnerstvu, knjižnica i kutak za izobrazbu Službe za pomoć mogu sadržavati resurse za izobrazbu koji mogu biti korisni i pravosudnim djelatnicima, uključujući biltene, studije slučaja, informativne listiće, odgovore na često postavljana pitanja, pojmovnik, korisne dokumente, pakete za izobrazbu i slično. Ti su resursi uglavnom dostupni na engleskom.

Tečajevi učenja na daljinu (Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo – WIPO)

WIPO nudi korisne osnovne i napredne programe izobrazbe na internetu kojima su, iako nisu specifični za pravo EU-a, obuhvaćeni svi aspekti intelektualnog vlasništva. Tečajevi učenja na daljinu obuhvaćaju intelektualno vlasništvo, autorsko pravo, patente, žigove itd. Dostupni su na engleskom, francuskom, njemačkom, španjolskom i portugalskom.

Posljednji put ažurirano: 19/02/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.