Intelektinė nuosavybė

Europos Komisija suteikia galimybę naudotis medžiaga, kuri bus naudinga tiek ją asmeniniais tikslais naudosiantiems praktikuojantiems teisininkams, tiek darbo reikalais Europos intelektinės nuosavybės teisės srityje ją naudosiantiems praktikuojančių teisininkų dėstytojams.

Interneto seminarai apie intelektinę nuosavybę (VRDT akademija)

Intelektinės nuosavybės teisės saugo tai, ką sukuria žmogaus protas. Intelektinė nuosavybė apima daug kūrybinių sričių, kaip antai išradimus, dizainą ir įvairią meninę kūrybą, ir yra svarbi kitose labiau su komercija susijusiose srityse, pvz., prekių ženklų ir komercinių paslapčių.

VRDT akademija siūlo įvairius interneto seminarus anglų kalba visais intelektinės nuosavybės klausimais. Interneto seminarai yra nemokami ir pateikti VRDT akademijos svetainėje.

E. mokymai Europos patentų teisės klausimais (Europos patentų akademija)

Europos patentų akademija parengė keletą e. kursų anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis apie patentus ir apie Europos patentų sistemą. Kursai skirti nacionalinių patentų biurų darbuotojams, patentų saugotojams ir visiems kitiems, kuriuos domina ši sritis. Aptartos tokios temos kaip paieška, klasifikavimas ir protesto procedūra.

Šie nemokami e. kursai yra pateikti Europos patentų akademijos svetainėje.

Intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnybos biblioteka ir mokymo skyrius

Praktikuojantys teisininkai, norintys praplėsti savo žinias apie intelektinę nuosavybę ar intelektinės nuosavybės teises, gali kreiptis į Intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnybą. Nors pagalbos tarnybos biblioteka ir mokymo skyrius visų pirma skirti pagalbos vykdant ES lėšomis finansuojamus mokslinių tyrimų projektus gavėjams ir ES MVĮ, kurioms taikomi tarpvalstybiniai partnerystės susitarimai, juose yra mokymo išteklių, kurie gali būti naudingi ir praktikuojantiems teisininkams, įskaitant biuletenius, bylų analizę, suvestines, DUK ir atsakymus į juos, specialių terminų žodyną, naudingus dokumentus, mokomosios medžiagos rinkinius ir t. t. Šie ištekliai daugiausia pateikiami anglų kalba.‑

Nuotolinio mokymo kursai (Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija, PINO)

PINO yra parengusi naudingų bazinio ir pažangaus lygio mokymo modulių visais intelektinės nuosavybės klausimais, nors konkrečiai ir nesiremiama ES teise. Į nuotolinio mokymo kursus įtraukti klausimai, susiję su intelektine nuosavybe, autorių teisėmis, patentais, prekių ženklais ir t. t. Jie parengti anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir portugalų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 19/02/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.