Intelektuālais īpašums

Eiropas Komisija vēlas darīt pieejamus mācību materiālus Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību jomā, kas būs noderīgi gan praktizējošu juristu, gan viņu pasniedzēju darbā.

E-semināri par intelektuālo īpašumu (OHIM akadēmija)

Intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesības ir juridiskās tiesības, kas aizsargā cilvēka prāta radītos darbus. Intelektuālais īpašums aptver plašu radošo jomu loku, piemēram, izgudrojumus, dizainparaugus un dažāda veida mākslinieciskus darbus, un šis termins ir attiecināms arī ar citām jomām, kas ir ciešāk saistītas ar uzņēmējdarbību, piemēram, uz preču zīmēm un uzņēmējdarbības noslēpumiem.

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (OHIM) akadēmija piedāvā virkni e-semināru angļu valodā, aptverot visus IĪ aspektus. E-semināri bez maksas pieejami OHIM akadēmijas tīmekļa vietnē.

E-mācības par Eiropas patentu tiesībām (Eiropas Patentu akadēmija)

Eiropas Patentu akadēmija ir izstrādājusi vairākus e-kursus angļu, franču un vācu valodā par patentiem un par Eiropas patentu sistēmu. Kursi ir paredzēti valsts patentu biroju darbiniekiem, patentu bibliotekāriem un ikvienai personai, kura interesējas par šo jomu. Aplūkotie temati ir meklēšana, klasificēšana un apstrīdēšana.

E-kursi ir pieejami bez maksas Eiropas Patentu akadēmijas tīmekļa vietnē.

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) palīdzības dienesta bibliotēka un mācību informācija

Praktizējošie juristi, kuri vēlas paplašināt zināšanas par intelektuālo īpašumu vai intelektuālā īpašuma tiesībām (ĪĪT), var sazināties ar Eiropas ĪĪT palīdzības dienestu. Kaut arī palīdzības dienesta bibliotēka un mācību informācija galvenokārt ir paredzēta izmantošanai saistībā ar ES finansētajiem pētniecības projektiem un ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas noslēguši starptautiskus partnerības līgumus, minētie resursi, tostarp biļeteni, gadījumu izpētes, faktu lapas, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, glosāriji, noderīgi dokumenti, mācību materiāli u. c. informācija, var būt noderīgi arī praktizējošiem juristiem. Šie resursi ir pieejami galvenokārt angļu valodā.

Tālmācības kursi (Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO))

Kaut arī WIPO piedāvātā informācija neattiecas tieši uz ES tiesībām, tomēr WIPO piedāvā noderīgus pamata un augstāka līmeņa e-mācību moduļus, kas aptver visus intelektuālā īpašuma aspektus. Tiek piedāvāti tālmācības kursi par intelektuālo īpašumu, autortiesībām, patentiem, preču zīmēm utt. Kursi pieejami angļu, franču, vācu, spāņu un portugāļu valodā.

Lapa atjaunināta: 19/02/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.