Διοικητικό δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει διαθέσιμο υλικό κατάρτισης που θα είναι χρήσιμο τόσο για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, για δική τους χρήση, όσο και για τους εκπαιδευτές επαγγελματιών του νομικού κλάδου, ως πόρος για την εργασία τους στο πεδίο του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου.

Κατευθυντήριες γραμμές κατάρτισης στο διοικητικό δίκαιο (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών - ΕΔΚΔ)

Οι κατευθυντήριες γραμμές κατάρτισης στο διοικητικό δίκαιο είναι αποτέλεσμα σχεδίου διάρκειας ενός έτους που υλοποιήθηκε ως μέρος της αποστολής της υποομάδας διοικητικού δικαίου του ΕΔΚΔ. Με βάση την ενδελεχή εκτίμηση των τομέων ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου, στους οποίους χρειάζεται περαιτέρω κατάρτιση, και τα αποτελέσματα έρευνας δικαστών, εισαγγελέων και εκπαιδευτών σε θέματα δικαιοσύνης, οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν ποικίλη συλλογή νομικών συνεισφορών από μέλη του ΕΔΚΔ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκεται να αποτελέσουν ένα επικαιροποιημένο επίσημο ευρετήριο της σημαντικότερης νομοθεσίας, νομολογίας και σχετικής τεκμηρίωσης στους διαφόρους υποτομείς του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Στόχος τους είναι να προσφέρουν σημαντική πηγή πληροφοριών για την ανάπτυξη κατάρτισης υψηλής ποιότητας στον τομέα του διοικητικού δικαίου ανά την Ευρώπη και επίσης να αποτελέσουν εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές σε θέματα δικαιοσύνης και τους νομικούς, το οποίο θα περιέχει τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις σε καίριους τομείς, όπως η νομοθεσία σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, η φορολογική νομοθεσία, η περιβαλλοντική νομοθεσία και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν φιλοδοξούν να είναι ένα σύγγραμμα για τα καλυπτόμενα θέματα αντ’αυτού προορίζονται να γίνουν ένας πρακτικός και εύχρηστος οδηγός ο οποίος να αξιοποιηθεί άμεσα για την προετοιμασία εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο διοικητικό δίκαιο (ΕΔΚΔ)

Το εκπαιδευτικό υλικό και τα βιντεομηνύματα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων του ΕΔΚΔ είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό του. Αφορούν ειδικότερα τη νομοθεσία περί ασύλου και το περιβαλλοντικό δίκαιο.

Εγχειρίδιο για το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το άσυλο, τα σύνορα και τη μετανάστευση (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - ΕΔΑΔ και Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - FRA)

Το εγχειρίδιο για το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το άσυλο, τα σύνορα και τη μετανάστευση εξετάζει το σχετικό δίκαιο σε αυτούς τους τομείς, καλύπτοντας τη νομοθεσία που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Παρέχει έναν προσβάσιμο οδηγό στα διάφορα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τα θέματα ασύλου, συνόρων και μετανάστευσης. Καταρτίστηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και είναι διαθέσιμο εδώ στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/04/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.