Upravno pravo

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području europskog upravnog prava.

Smjernice za izobrazbu u području upravnog prava (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Smjernice za izobrazbu u području upravnog prava rezultat su jednogodišnjeg projekta koji se provodio u okviru radne podskupine EJTN-a o upravnom pravu. Smjernice se temelje na detaljnoj ocjeni područja u sektoru europskog upravnog prava u kojima je potrebna dodatna izobrazba i na temelju analize rezultata ankete provedene među sucima, državnim odvjetnicima i predavačima, a predstavljaju raznoliku zbirku pravnih doprinosa članova EJTN-a.

Smjernice za izobrazbu iz područja upravnog prava trebale bi služiti kao ažurni, mjerodavni indeks najvažnijeg zakonodavstva, sudske prakse i mjerodavnih dokumenata u različitim potpodručjima europskog upravnog prava. Smjernicama se želi pružiti vrijedan izvor informacija za razvoj kvalitetne izobrazbe u području upravnog prava u Europi te bi one trebale služiti kao priručnik za pravosudne predavače i djelatnike o najnovijim promjenama u ključnim područjima, posebno u području .prava migracija i azila, poreznog prava, zakonodavstva o okolišu i ljudskih i temeljnih prava. Smjernice nisu udžbenici o obuhvaćenim temama već bi trebale služiti kao praktičan i jednostavan vodič koji se može odmah upotrijebiti za pripremu tečajeva izobrazbe.

Seminari za izobrazbu iz područja upravnog prava (EJTN)

Materijal za izobrazbu i videoprijenosi seminara izobrazbe koje održava EJTN dostupni su na njegovu web-mjestu. Ti se materijali posebno odnose na pravo azila i zakonodavstvo o okolišu.

Priručnik o europskom pravu u području azila, granica i useljavanja (Europski sud za ljudska prava – ESLJP i Agencija Europske unije za temeljna prava – FRA)

U priručniku o europskom pravu u području azila, granica i useljavanja opisano je mjerodavno pravo u tim područjima, uključujući zakonodavstvo koje su donijele Europska unija i Vijeće Europe. On služi kao pristupačan vodič za razne europske norme važne za pitanja azila, granica i useljavanja. Ovaj priručnik koji su zajednički izradili Europski sud za ljudska prava (ESLJP) i Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), dostupan je ovdje.

Ostale poveznice

Europska mreža centara za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika (EJTN)

Posljednji put ažurirano: 16/04/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.