Közigazgatási jog

Az Európai Bizottság olyan képzési anyagokat kíván rendelkezésre bocsátani, amelyeket az európai közigazgatási jog terén tevékenykedő gyakorló jogászok saját munkájukhoz, oktatóik pedig forrásanyagként használhatnak fel.

Igazgatási jogi képzési iránymutatás (Európai Igazságügyi Képzési Hálózat – EJTN)

Az igazgatási jogi képzési iránymutatás az EJTN igazgatási joggal foglalkozó almunkacsoportja hatáskörének részeként elvégzett egy évig tartó projekt eredménye. Az iránymutatás az európai igazgatási jog azon területeinek – különösen a bírók, ügyészek és igazságügyi oktatók körében végzett felmérés eredményein alapuló – mélyreható elemzéséből indul ki, amelyeken további képzésekre van szükség, és az EJTN tagjaitól származó különféle jogi hozzájárulásokat foglalja össze.

Az iránymutatás a legfontosabb jogszabályok, ítélkezési gyakorlat és vonatkozó dokumentáció naprakész irányadó mutatójaként kíván szolgálni az európai igazgatási jog különböző szakterületein. Célja, hogy értékes információforrást biztosítson a magas szintű képzés kialakításához az igazgatási jog területén egész Európában, továbbá hogy a kulcsfontosságú területeken, különösen a migrációs és menedékjog, az adózási jog, a környezetvédelmi jog, valamint az emberi és alapvető jogok területén bekövetkezett legutóbbi fejleményekre vonatkozóan kézikönyvként szolgáljon az igazságügyi oktatók és gyakorló jogászok számára. Az iránymutatást nem a tárgyalt témák tankönyvének, hanem olyan gyakorlati és kezelhető útmutatónak szánják, amely azonnal hasznosítható a képzésekre való felkészüléshez.

Igazgatási jogi képzési szemináriumok (EJTN)

Az EJTN által tartott képzési szemináriumok képzési anyaga és videó podcastjai ezen a honlapon érhetők el. Ezek különösen a menedékjoghoz és a környezetvédelmi joghoz kapcsolódnak.

Kézikönyv a menekültüggyel, a határokkal és a bevándorlással kapcsolatos európai jogról (az Emberi Jogok Európai Bírósága – EJEB és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége –FRA)

A menekültüggyel, a határokkal és a bevándorlással kapcsolatos európai jogról szóló kézikönyv megvizsgálja az e területeken releváns jogot, valamint lefedi az Európai Unió és az Európa Tanács által hozott jogszabályokat. Hozzáférhető útmutatást nyújt a menekültügy, a határok és a bevándorlás kérdései szempontjából releváns különféle európai normákhoz. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által közösen készített kézikönyv itt.

Kapcsolódó linkek

Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)

Utolsó frissítés: 16/04/2019

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.