Administracinė teisė

Europos Komisija suteikia galimybę naudotis medžiaga, kuri bus naudinga tiek ją asmeniniais tikslais naudosiantiems praktikuojantiems teisininkams, tiek darbo reikalais Europos administracinės teisės srityje ją naudosiantiems praktikuojančių teisininkų dėstytojams.

Administracinės teisės dėstymo gairės (Europos teisėjų mokymo tinklas, ETMT)

Administracinės teisės dėstymo gairės parengtos ETMT administracinės teisės darbo pogrupiui įgyvendinus daugiametį projektą.‑ Jos parengtos remiantis nuodugniu Europos administracinės teisės sričių, kuriose būtinas tolesnis mokymas, įvertinimu, visų pirma atsižvelgiant į teisėjų, prokurorų ir teisėjų dėstytojų apklausų rezultatus, ir tai yra įvairių ETMT narių teisinių nuomonių rinkinys.

Administracinės teisės dėstymo gairės – aktualus ir patikimas pačių svarbiausių teisės aktų, įvairių Europos administracinės teisės sričių teismo praktikos ir atitinkamų dokumentų sąrašas. Jose siekiama pateikti daug naudingos informacijos, kuri praverstų rengiant aukšto lygio administracinės teisės mokymus Europoje, taip pat jas siekiama naudoti kaip vadovą teisėjų dėstytojams ir praktikuojantiems teisininkams, pateikiant pačių svarbiausių sričių, visų pirma migracijos ir prieglobsčio teisės, mokesčių teisės, aplinkos apsaugos teisės ir žmogaus bei pagrindinių teisių srities naujoves. Gairių nereikėtų laikyti aptartų dalykų vadovu, o greičiau praktine ir patogia naudoti priemone, kuria galima tiesiogiai naudotis rengiant mokymo kursus.

Administracinės teisės mokymo seminarai (ETMT)

Mokomoji medžiaga ir prenumeruojamieji skaitmeniniai ETMT rengtų mokymo seminarų vaizdo ir garso įrašai yra pateikti ETMT svetainėje. Visų pirma jie yra susiję su prieglobsčio teise ir aplinkos apsaugos teise.

Europos prieglobsčio, valstybių sienų ir imigracijos teisės vadovas (Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA))

Europos prieglobsčio, valstybių sienų ir imigracijos teisės vadove aptariami atitinkami šių sričių teisės aktai, priimti Europos Sąjungos ir Europos Tarybos. Jame pateikiamos naudingos rekomendacijos dėl įvairių Europos standartų, susijusių su prieglobsčio, valstybių sienų ir imigracijos klausimais. Vadovą drauge parengė Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir pateikė šioje svetainėje.

Susijusios nuorodos

Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT)

Paskutinis naujinimas: 16/04/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.