Prawo administracyjne

Komisja Europejska pragnie udostępnić materiały szkoleniowe, które będą przydatne zarówno dla prawników praktyków korzystających z nich na własny użytek, jak i dla osób prowadzących szkolenia dla prawników praktyków, które mogłyby wykorzystywać je jako podstawę szkoleń z zakresu prawa administracyjnego.

Wytyczne dotyczące przeprowadzania szkoleń z zakresu prawa administracyjnego (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości – EJTN)

Wytyczne dotyczące przeprowadzania szkoleń z zakresu prawa administracyjnego są wynikiem rocznego projektu zrealizowanego przez podgrupę roboczą EJTN ds. prawa administracyjnego w ramach jej kompetencji. Wytyczne, bazujące na dokładnej ocenie obszarów europejskiego prawa administracyjnego, w których potrzebne są dalsze szkolenia, w szczególności na wynikach badania sondażowego przeprowadzonego wśród sędziów, prokuratorów i osób prowadzących szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości, stanowią różnorodny zbiór materiałów prawniczych przekazanych przez członków EJTN.

Wytyczne mają służyć jako aktualny i wiarygodny indeks najważniejszych przepisów, orzecznictwa i istotnych dokumentów dotyczących różnych działów europejskiego prawa administracyjnego. Mają one stanowić cenne źródło informacji na potrzeby opracowywania wysokiej jakości szkoleń z zakresu prawa administracyjnego w całej Europie i mają służyć jako poradnik dla osób prowadzących szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości i dla praktyków przedstawiający najnowsze zmiany w kluczowych obszarach, w szczególności w prawie migracyjnym i azylowym, w prawie podatkowym, w prawie ochrony środowiska oraz w zakresie praw człowieka i praw podstawowych. W założeniu wytyczne nie mają stanowić podręcznika poświęconego wymienionym zagadnieniom, lecz praktyczny i łatwy w użyciu przewodnik, z którego można bezpośrednio korzystać w celu przygotowania kursów szkoleniowych.

Seminaria szkoleniowe z zakresu prawa administracyjnego (EJTN)

Materiały szkoleniowe i podcasty wideo z seminariów szkoleniowych organizowanych przez EJTN są dostępne na stronach internetowych EJTN. Dotyczą one w szczególności prawa azylowego i prawa ochrony środowiska.

Podręcznik na temat europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji (Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej – FRA)

Podręcznik na temat europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji zawiera analizę przepisów prawa w przedmiotowych obszarach, które obejmują prawodawstwo przyjęte przez Unię Europejską i Radę Europy. Stanowi on łatwy w użyciu przewodnik po różnych europejskich normach istotnych z punktu widzenia kwestii azylu, granic i imigracji. Podręcznik, opublikowany wspólnie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), jest dostępny tutaj.

Łącza do powiązanych stron internetowych

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.