Drept administrativ

Comisia Europeană dorește să pună la dispoziție materiale de formare care vor fi utile atât practicienilor din domeniul juridic, pentru uzul propriu, cât și formatorilor, ca resursă pentru activitatea acestora în materie de drept administrativ european.

Orientări privind formarea în domeniul dreptului administrativ (Rețeaua Europeană de Formare Judiciară – EJTN)

Orientările privind formarea în domeniul dreptului administrativ reprezintă rezultatul unui proiect derulat pe parcursul unui an în cadrul activității subgrupului de lucru în domeniul dreptului administrativ al EJTN. Pornind de la o analiză aprofundată a domeniilor dreptului administrativ european în care este necesară o formare suplimentară și bazându-se în special pe rezultatele unui sondaj în rândul judecătorilor, al procurorilor și al formatorilor în domeniul judiciar, orientările reprezintă o colecție diversă de contribuții juridice ale membrilor EJTN.

Orientările sunt concepute pentru a servi drept index autorizat actualizat al legislației, al jurisprudenței și al documentației relevante de bază în diferitele subdomenii ale dreptului administrativ european. Obiectivul acestora este de a oferi o sursă valoroasă de informații pentru elaborarea de cursuri de formare de înaltă calitate în domeniul dreptului administrativ în Europa și de a servi drept manual pentru formatorii și practicienii din domeniul judiciar în ceea ce privește cele mai recente evoluții din principalele domenii, în special legislația în materie de migrație și azil, legislația fiscală, legislația de mediu, drepturile omului și drepturile fundamentale. Orientările nu se vor a fi un manual privind subiectele acoperite, ci sunt concepute sub forma unui ghid practic și flexibil care poate fi utilizat imediat pentru pregătirea de cursuri de formare.

Seminarii de formare în domeniul dreptului administrativ (EJTN)

Materialele de formare și podcasturile video ale seminariilor de formare organizate de ETJN sunt disponibile pe site-ul rețelei. Acestea vizează în special legislația în materie de azil și legislația de mediu.

Manual de drept european în materie de azil, de frontiere și de imigrație (Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – FRA)

Manualul de drept european în materie de azil, de frontiere și de imigrație analizează legislația relevantă din aceste domenii, acoperind legislația adoptată de Uniunea Europeană și de Consiliul Europei. Acesta reprezintă un ghid accesibil privind diferitele standarde europene relevante pentru chestiunile legate de azil, frontiere și imigrație. Elaborat în comun de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), manualul este disponibil aici.

Linkuri conexe

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

Ultima actualizare: 16/04/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.