Upravno pravo

Evropska komisija želi dati na voljo učno gradivo, ki bo koristno za delavce v pravni stroki za njihovo lastno uporabo in za vodje usposabljanj za delavce v pravni stroki kot vir za njihovo delo na področju evropskega upravnega prava.

Smernice za izobraževanje na področju upravnega prava (Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – EJTN)

Smernice za izobraževanje na področju upravnega prava so rezultat enoletnega projekta, ki je bil izveden v okviru pristojnosti delovne podskupine EJTN za upravno pravo. Na podlagi temeljite ocene različnih področij evropskega upravnega prava, na katerih je potrebno dodatno izobraževanje, pri čemer so se upoštevali zlasti rezultati ankete sodnikov, tožilcev in vodij pravosodnega izobraževanja, predstavljajo smernice raznoliko zbirko pravnih prispevkov članov EJTN.

Namen smernic je zagotoviti posodobljen verodostojen seznam najpomembnejše zakonodaje, sodne prakse in ustrezne dokumentacije na posameznih podpodročjih evropskega upravnega prava. Njihov cilj je nuditi dragocen vir informacij za razvoj visokokakovostnega izobraževanja na področju upravnega prava po vsej Evropi ter služiti tudi kot priročnik za vodje pravosodnih izobraževanj in delavce v pravosodju o najnovejšem razvoju na ključnih področjih, med katere sodijo zlasti migracijsko in azilno pravo, davčno pravo, okoljsko pravo ter človekove in temeljne pravice. Smernice niso mišljene kot učbenik o obravnavanih temah, temveč so zasnovane kot praktičen in obvladljiv priročnik, ki ga je mogoče takoj uporabiti za pripravo izobraževanj.

Seminarji za izobraževanje o upravnem pravu (EJTN)

Učno gradivo in video poddaje izobraževalnih seminarjev EJTN so na voljo na spletišču EJTN. Nanašajo se zlasti na azilno in okoljsko pravo.

Priročnik o evropskem pravu v zvezi z azilom, mejami in priseljevanjem (Evropsko sodišče za človekove pravice in Agencija Evropske unije za temeljne pravice)

Priročnik o evropskem pravu v zvezi z azilom, mejami in priseljevanjem vsebuje pregled ustrezne zakonodaje na teh področjih in zajema zakonodajo, ki sta jo sprejela Evropska unija in Svet Evrope. Zagotavlja razumljiv vodnik po različnih evropskih standardih, ki zadevajo vprašanja v zvezi z azilom, mejami in priseljevanjem. Skupaj sta ga pripravila Evropsko sodišče za človekove pravice in Agencija Evropske unije za temeljne pravice ter je na voljo tukaj.

Sorodne povezave

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN)

Zadnja posodobitev: 16/04/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.