Оборудване в държавите от ЕС

Съдилищата на държавите-членки във все по-голяма степен са оборудвани с устройства за видеоконферентна връзка, било то в съдебните зали, или в специални помещения за изслушване на свидетели или вещи лица.

С цел да се улеснят съдии, прокурори и служители на секретариата на съда при намирането на практическа информация, необходима за провеждането на изслушване чрез видеоконферентна връзка при трансгранично съдебно производство, министерствата на правосъдието на държавите-членки са предоставили информация за местонахождението и вида видеоконферентното оборудване, налично в съдилищата. Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна. Не е посочено оборудването, инсталирано в министерствата или затворите.

Последна актуализация: 06/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.