Zařízení v zemích EU

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Přehled videokonferenčních zařízení rakouských soudů a státních zastupitelství spolu s nezbytnými kontaktními údaji si můžete stáhnout zde PDF (840 Kb) en.

Poslední aktualizace: 15/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.