Zařízení v zemích EU

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Využívání videokonferencí v Bulharsku přispěje k modernizaci soudního systému a zlepšení jeho dostupnosti. Zároveň se tato země přiblíží osvědčeným postupům používaným v ostatních členských státech Evropské unie.

Videokonferenčními systémy zřízenými Ministerstvem spravedlnosti je vybaveno 26 místností v budovách spadajících do odvětví spravedlnosti na území země (20 na soudech a 6 ve věznicích). Videokonferenční místnosti byly vybudovány v důsledku realizace projektu „Výstavba videokonferenčních zařízení a jejich využívání v přípravné fázi a ve fázi soudního řízení, včetně přeshraniční justiční spolupráce“ financovaného z operačního programu „Řádná správa věcí veřejných“ prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Zde  PDF (449 Kb) en se nachází přehled videokonferenčních zařízení bulharských soudů a potřebné kontaktní údaje.

Poslední aktualizace: 15/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.