Zařízení v zemích EU

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Výslech svědků v Chorvatsku pro účely řízení před zahraničním soudem se uskutečňuje na základě žádosti o mezinárodní (vzájemnou) právní pomoc. To platí i pro výslech svědka prostřednictvím videokonference, kdy vnitrostátní soud na žádost zahraničního soudního orgánu provádí výslech svědka v Chorvatsku a umožňuje přenos tohoto výslechu prostřednictvím videokonference.

Právní rámec

  • Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 s oběma dodatkovými protokoly (ze dne 17. března 1978. – „Narodne novine“ (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky) Međunarodni ugovori (Mezinárodní smlouvy) č. 4/99 – a ze dne 8. listopadu 2001 – NN Mezinárodní smlouvy č. 4/07),
  • zákon o mezinárodní právní pomoci v trestních věcech (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) (NN č. 178/04),
  • trestní řád (Zakon o kaznenom postupku) (NN č. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Ústředním orgánem pro přijímání žádostí o právní pomoc je oddělení pro mezinárodní právní pomoc a justiční spolupráci s členskými státy EU ředitelství pro evropské záležitosti, mezinárodní a soudní spolupráci na ministerstvu spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU).

Kontaktní osoba ústředního orgánu

Alan Marinković
Služba pro mezinárodní právní pomoc a justiční spolupráci v trestních věcech (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

telefon: +385 1 3714203, +385 1 3714558
e-mail: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

Kontakty na soudech, pokud jde o výslechy prostřednictvím audiovizuálního spojení

Kontakty  PDF (459 Kb) hr

Seznam soudů, které mají audiovizuální zařízení darované organizací UNICEF (Skype for Business) pro zaznamenávání informací od nezletilých osob

Městský trestní soud (Općinski kazneni sud) v Záhřebu

Městský soud (Općinski sud) ve Splitu

Župní soud (Županijski sud) v Bjelovaru

Župní soud (Županijski sud) v Osijeku

Župní soud (Županijski sud) v Rijece

Župní soud (Županijski sud) v Sisku

Župní soud (Županijski sud) ve Splitu

Župní soud (Županijski sud) ve Varaždinu

Župní soud (Županijski sud) v Záhřebu

Župní soud (Županijski sud) ve Veliké Gorici

Poslední aktualizace: 26/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.