Zařízení v zemích EU

Stále více soudů členských států je vybaveno videokonferenčním zařízením, které se nachází buď přímo v jednacích síních soudu, nebo ve zvláštních místnostech vyhrazených pro slyšení svědků nebo znalců.

Aby soudci, státní zástupci a zaměstnanci justice mohli v případě přeshraničního řízení snadněji vyhledat praktické informace nutné pro provedení výslechu pomocí videokonference, poskytla ministerstva spravedlnosti jednotlivých členských států údaje o umístění a druhu videokonferenčních zařízení, která jsou u soudů k dispozici. Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku. Zařízení instalovaná na ministerstvech nebo ve věznicích uvedena nejsou.

Poslední aktualizace: 06/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.