Zařízení v zemích EU

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Podrobné informace o tom, které soudy disponují zařízením a o jaký typ zařízení se jedná, poskytuje přiložený dokument.

Za organizaci mezinárodní justiční spolupráce však odpovídá ministerstvo spravedlnosti. Ohledně těchto záležitostí nelze kontaktovat přímo soudy. Veškeré žádosti o výslech účastníků řízení prostřednictvím videokonference je nutné zaslat na tuto adresu:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
E-mail: central.authority@just.ee

videokonferenční zařízení  PDF (39 Kb) en

Poslední aktualizace: 24/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.