Zařízení v zemích EU

Nizozemsko

Většina soudů v Nizozemsku disponuje vybavením pro výslech svědků nebo znalců na dálku v soudní síni prostřednictvím videokonference. V Nizozemsku se mu říká také telehoren („televýslech“).

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

V níže uvedeném dokumentu naleznete informace o typu videokonferenčního vybavení, které je k dispozici u jednotlivých soudů.

Videokonferenční vybavení  PDF (98 Kb) en (anglicky).

Bližší informace o tom, jak fungují videokonference v soudním řízení, naleznete zde (nizozemsky).

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.