Zařízení v zemích EU

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Technické informace o videokonferenčních zařízeních, kterými soudy disponují, obsahuje níže uvedený dokument.

videoconference_systems_PT_en PDF (119 Kb) en

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.