Faciliteter i EU-landene

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Her PDF (840 Kb) en kan du downloade en oversigt over de østrigske domstoles og anklagemyndigheders videokonferencefaciliteter sammen med de nødvendige kontaktoplysninger.

Sidste opdatering: 15/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.