Faciliteter i EU-landene

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Anvendelse af videokonference vil bidrage til at modernisere Bulgariens retssystem og forbedre dets tilgængelighed. Det vil imidlertid også bringe Bulgarien tættere på den gode praksis, som anvendes i andre medlemsstater i Den Europæiske Union.

Videokonferencesystemerne, som er etableret af justitsministeriet, er placeret i 26 rum i retsbygninger i Bulgarien (20 i domstole og 6 i fængsler). Videokonferencerummene blev etableret i forlængelse af gennemførelsen af projektet "Etablering af videokonferencefaciliteter og deres anvendelse i forundersøgelses- og retssagsfaserne, herunder grænseoverskridende samarbejde om retspleje", som blev finansieret af det operationelle program om god regeringsførelse via Den Europæiske Socialfond.

Der findes en oversigt over videokonferencefaciliteterne i de bulgarske domstole og relevante kontaktoplysninger her  PDF (449 Kb) en.

Sidste opdatering: 15/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.