Faciliteter i EU-landene

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Vidneafhøring i Kroatien med henblik på en sag ved en udenlandsk domstol foretages som reaktion på en anmodning om international (gensidig) retshjælp. Dette gælder også med hensyn til vidneafhøring ved brug af videokonference, hvor den nationale ret på anmodning af en udenlandsk judiciel myndighed foretager vidneafhøringen i Kroatien og giver mulighed for, at denne afhøring sendes via et videolink.

Retlige rammer

  • Den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager af 20. april 1959 og de to tillægsprotokoller (af 17. marts 1978 – Narodne novine (NN, Republikken Kroatiens lovtidende) Međunarodni ugovori [International Treaties] nr. 4/99 – og af 8. november 2001 – NN International Treaties nr. 4/07)
  • Lov om international retshjælp i straffesager (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) (NN nr. 178/04)
  • Strafferetsplejeloven (Zakon o kaznenom postupku) (NN nr. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 og 70/17)

Den centrale myndighed for modtagelse af retsanmodninger om retshjælp er kontoret for international retshjælp og retligt samarbejde med EU-medlemsstaterne i direktoratet for europæiske anliggender, internationalt og retligt samarbejde under det kroatiske justitsministerium (Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU).

Den centrale myndigheds kontaktperson:

Alan Marinković
Tjenesten for international retshjælp og retligt samarbejde i straffesager (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

Tlf.: +385 1 3714203, +385 1 3714558
e-mail: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

Kontakter hos domstolene med hensyn til afhøringer ved brug af videolink

Kontakter  PDF (459 Kb) hr

Liste over domstole, som har videoudstyr doneret af UNICEF (Skype for Business) til optagelse af oplysninger fra børn

Byretten i straffesager i Zagreb (općinski kazneni sud)

Byretten i Split (općinski sud)

Distriktsdomstolen i Bjelovar (županijski sud)

Distriktsdomstolen i Osijek

Distriktsdomstolen i Rijeka

Distriktsdomstolen i Sisak

Distriktsdomstolen i Split

Distriktsdomstolen i Varaždin

Distriktsdomstolen i Zagreb

Distriktsdomstolen i Velika Gorica

Sidste opdatering: 26/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.