Faciliteter i EU-landene

Flere og flere domstole i medlemsstaterne bliver udstyret med videokonferenceudstyr, både selve retssalen og særlige lokaler til afhøring af vidner eller sagkyndige.

For at gøre det lettere for dommere, anklagere og retspersonalet at indhente praktiske oplysninger om, hvordan man gennemfører et retsmøde via en videokonference i en grænseoverskridende retssag, har medlemsstaternes justitsministerier udarbejdet information om, hvilken type videokonferenceudstyr der findes i domstolene, og hvor det er placeret. Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger. Der findes ingen oplysninger om udstyr i ministerier og fængsler.

Sidste opdatering: 06/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.