Faciliteter i EU-landene

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Det vedhæftede dokument indeholder detaljerede oplysninger om, hvilke domstole der har faciliteter, og hvilken type udstyr de har.

Det er imidlertid justitsministeriet, der er ansvarligt for at tilrettelægge det internationale retlige samarbejde. Domstole må ikke kontaktes direkte om disse spørgsmål. Alle retsanmodninger om at afhøre parter ved brug af videokonference skal sendes til følgende adresse:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
E-mail: central.authority@just.ee

VC-udstyr  PDF (39 Kb) en

Sidste opdatering: 24/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.