Faciliteter i EU-landene

Nederlandene

De fleste domstole i Nederlandene har udstyr til at afhøre vidner og sagkyndige i retssalen ved brug af videokonference. Denne metode kaldes også for "teleafhøring" i Nederlandene.

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Dokumentet nedenfor indeholder oplysninger om den type videokonferenceudstyr, der er tilgængelig i den relevante domstol.

Videoconferencing equipment  PDF (98 Kb) en (på engelsk)

Der findes flere oplysninger om, hvordan videokonference fungerer i forbindelse med retssager her.

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.