Faciliteter i EU-landene

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

I Slovenien har 11 retssale ved distriktsdomstolene, 11 socialcentre og fængslet i Dob pri Mirna været udstyret med et videokonferencesystem siden den 1. maj 2011, og ét apparat anvendes af politiet. Der er tre mobile videokonferenceapparater til rådighed for videokonferencer ved domstole eller socialcentre, som endnu ikke har installeret noget system.

Slovenien inkluderede videokonferencesystemer i alle de projekter, der blev gennemført mellem 2009 og 2013. Projektet var berettiget til 85 % finansiering fra Den Europæiske Socialfond.

Videokonferencesystemer er et vigtigt aktiv for det slovenske retssystem. De gør det lettere at afhøre vidner, eksperter, børn, indlagte patienter, beboere på plejehjem, indsatte og andre, der skal fjernafhøres. De er særligt fordelagtige i grænseoverskridende sager og gør det langt lettere for parter, der bor i udlandet, at deltage i retssager. I stedet for at rejse til Slovenien kan de fremsætte en erklæring eller blive afhørt via et videokonferencelink.

VC_equipment_ver_1_si_en  PDF (32 Kb) en

Sidste opdatering: 18/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.