Εγκαταστάσεις στις χώρες της ΕΕ

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Εδώ PDF (840 Kb) en μπορείτε να τηλεφορτώσετε πληροφορίες για τον εξοπλισμό βιντεοδιασκέψεων των αυστριακών δικαστηρίων και εισαγγελιών, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.