Εγκαταστάσεις στις χώρες της ΕΕ

Κάτω Χώρες

Τα περισσότερα δικαστήρια στις Κάτω Χώρες διαθέτουν εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως εξέταση μαρτύρων ή πραγματογνωμόνων στην αίθουσα του δικαστηρίου μέσω βιντεοδιάσκεψης. Η διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «τηλεακρόαση» στις Κάτω Χώρες.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Το έγγραφο που ακολουθεί παρέχει πληροφορίες σχετικά με το είδος του εξοπλισμού βιντεοδιάσκεψης που διαθέτει το εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο.

Εξοπλισμός βιντεοδιάσκεψης  PDF (98 Kb) en (στα αγγλικά)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής βιντεοδιασκέψεων σε δικαστικές διαδικασίες διατίθενται εδώ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.