Εγκαταστάσεις στις χώρες της ΕΕ

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Το συνημμένο έγγραφο περιέχει τεχνικές πληροφορίες για τον εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης που έχει εγκατασταθεί σε διάφορα δικαστήρια.

videoconference_systems_PT_en PDF (119 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.