Εγκαταστάσεις στις χώρες της ΕΕ

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Στη Σλοβενία, 11 αίθουσες συνεδριάσεων στα περιφερειακά δικαστήρια, 11 κέντρα κοινωνικών υπηρεσιών και η φυλακή του Dob pri Mirna έχουν εξοπλιστεί με σύστημα βιντεοδιάσκεψης από την 1η Μαΐου 2011 και μία συσκευή χρησιμοποιείται από την αστυνομία. Τρεις φορητές συσκευές βιντεοδιάσκεψης είναι διαθέσιμες για βιντεοδιασκέψεις σε δικαστήρια ή κέντρα κοινωνικών υπηρεσιών στα οποία δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί αντίστοιχο σύστημα.

Η Σλοβενία συμπεριέλαβε συστήματα βιντεοδιασκέψεων στα έργα που υλοποίησε μεταξύ 2009 και 2013 σε συστηματική βάση. Το έργο πληρούσε τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τα συστήματα βιντεοδιάσκεψης αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για το δικαστικό σύστημα της Σλοβενίας. Διευκολύνουν την εξέταση μαρτύρων, πραγματογνωμόνων, παιδιών, νοσηλευόμενων ασθενών, τροφίμων οίκων ευγηρίας και κρατουμένων, καθώς και άλλες εξ αποστάσεως ακροάσεις. Έχουν πολλά πλεονεκτήματα για τις διασυνοριακές υποθέσεις, καθώς επιτρέπουν στους διαδίκους που ζουν στο εξωτερικό να συμμετέχουν πολύ ευκολότερα στις δικαστικές διαδικασίες. Αντί να υποχρεώνονται να ταξιδέψουν στη Σλοβενία, οι διάδικοι μπορούν να προβούν σε δήλωση ή να ακουστούν μέσω βιντεοσύνδεσης.

Εξοπλισμός βιντεοδιάσκεψης_έκδ._1_en  PDF (32 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.