Oikeusistuntojen apuvälineet EU-maissa

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Videoneuvottelujen käyttö edistää Bulgarian oikeuslaitoksen nykyaikaistamista ja parantaa sen saavutettavuutta. Samalla se lähentää Bulgariaa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettaviin hyviin käytäntöihin.

Oikeusministeriön käyttöön ottamat videoneuvottelujärjestelmät on sijoitettu 26 huoneeseen oikeushallinnon rakennuksissa Bulgariassa (20 huonetta tuomioistuimissa ja 6 vankiloissa). Huoneet, joissa on videoneuvottelujärjestelmät, rakennettiin hankkeen ”Videoneuvottelutilojen rakentaminen ja niiden käyttö oikeudenkäyntiä edeltävässä ja oikeudenkäyntivaiheessa, mukaan lukien rajatylittävä oikeudellinen yhteistyö” täytäntöönpanon tuloksena. Hanke rahoitettiin Euroopan sosiaalirahastosta hyvää hallintotapaa koskevan toimenpideohjelman puitteissa.

Yhteenveto Bulgarian tuomioistuinten videoneuvotteluvälineistä ja tarvittavat yhteystiedot löytyvät täältä  PDF (449 Kb) en.

Päivitetty viimeksi: 15/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.