Oikeusistuntojen apuvälineet EU-maissa

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

Kroatiassa todistajien kuuleminen ulkomaisessa tuomioistuimessa tapahtuvaa oikeudenkäyntiä varten suoritetaan kansainvälistä (keskinäistä) oikeusapua koskevan pyynnön perusteella. Tämä koskee myös todistajan kuulustelua videon välityksellä. Tällöin kansallinen tuomioistuin kuulee todistajaa ulkomaisen oikeusviranomaisen pyynnöstä Kroatiassa ja sallii kuulustelun välittämisen.

Oikeudellinen kehys

  • eurooppalainen yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa, tehty 20.4.1959, ja sen molemmat lisäpöytäkirjat, tehty 17.3.1978 (Kroatian kansallisen lehden (Narodne Novine, NN) nro 4/99, Kansainväliset sopimukset) ja 8.11.2001 (NN nro 4/07, Kansainväliset sopimukset)
  • laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, NN nro 178/04)
  • rikosprosessilaki (Zakon o kaznenom postupku) (NN nrot 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 ja 70/17).

Oikeusapupyyntöjen vastaanottamisesta vastaava Kroatian keskusviranomainen on Eurooppa-asioista sekä kansainvälisestä ja oikeudellisesta yhteistyöstä Kroatian oikeusministeriössä vastaavan osaston alaisuudessa toimiva kansainvälisen oikeusavun ja EU-maiden kanssa tehtävän oikeudellisen yhteistyön yksikkö.

Keskusviranomaisen yhteyshenkilö

Alan Marinković
Kansainvälisen oikeusavun ja rikosoikeudellisen yhteistyön yksikkö (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

Puhelin: (+385-1) 371 42 03 ja 371 45 58
Sähköposti: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr ja europska.unija@mpu.hr

Tuomioistuinten yhteyshenkilöt videoyhteydellä tapahtuvaa kuulemista varten

Yhteyshenkilöt  PDF (459 Kb) hr

Luettelo tuomioistuimista, joissa on Unicefin lahjoittamat laitteet (Skype for Business) alaikäisten kuulemisten videoimiseksi

Zagrebin kunnallinen rikostuomioistuin

Splitin kunnallinen tuomioistuin

Bjelovarin maakunnallinen tuomioistuin

Osijekin maakunnallinen tuomioistuin

Rijekan maakunnallinen tuomioistuin

Sisakin maakunnallinen tuomioistuin

Splitin maakunnallinen tuomioistuin

Varaždinin maakunnallinen tuomioistuin

Zagrebin maakunnallinen tuomioistuin

Velika Gorican maakunnallinen tuomioistuin

Päivitetty viimeksi: 26/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.