Oikeusistuntojen apuvälineet EU-maissa

Jäsenvaltioiden tuomioistuimissa on yhä useammin mahdollisuus videoneuvotteluun sekä oikeussalissa että erillisissä todistajien ja asiantuntijoiden kuulemiseen tarkoitetuissa tiloissa.

Jotta tuomareiden, syyttäjien ja kirjaamohenkilöstön olisi helpompi löytää käytännön tietoa kuulemisen järjestämisestä videoneuvotteluna valtioiden rajat ylittävän menettelyn yhteydessä, jäsenvaltioiden oikeusministerit ovat toimittaneet tiedot siitä, millaiset mahdollisuudet videoneuvotteluun eri tuomioistuimissa on. Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua. Ministeriöiden ja vankiloiden videoneuvottelumahdollisuuksista ei ole saatavilla tietoja.

Päivitetty viimeksi: 06/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.