Oikeusistuntojen apuvälineet EU-maissa

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

Oheisessa asiakirjassa on tiedot tuomioistuimista, joissa on valmiudet videoneuvotteluun, ja niiden varustelutasosta.

Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön järjestäminen kuuluu kuitenkin oikeusministeriölle. Tuomioistuimiin ei voi olla suoraan yhteydessä näissä asioissa. Oikeusapupyynnöt, jotka koskevat henkilöiden kuulemista videoneuvottelun välityksellä, on osoitettava seuraavaan osoitteeseen:

Justiitsministeerium (Oikeusministeriö)
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus (Kansainvälisen oikeusyhteistyön yksikkö)
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Sähköposti: central.authority@just.ee

Videoneuvottelulaitteet  PDF (39 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 24/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.