Oikeusistuntojen apuvälineet EU-maissa

Alankomaat

Alankomaissa useimpien tuomioistuinten oikeussaleissa on tarvittava laitteisto todistajien tai asiantuntijoiden kuulemiseen videoyhteydellä. Alankomaissa tästä käytetään myös nimitystä telehoren (etäkuuleminen).

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Alla oleva asiakirja sisältää tietoja siitä, minkä tyyppisiä videoneuvottelulaitteita kussakin tuomioistuimessa on käytössä.

Videoneuvottelulaitteet  PDF (98 Kb) en (englanniksi)

Lisätietoja videoneuvottelujen käytöstä oikeudenkäynneissä on saatavilla täältä.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.