Oikeusistuntojen apuvälineet EU-maissa

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

Oheisessa asiakirjassa esitetään eri tuomioistuimissa käytössä olevien videoneuvottelulaitteiden tekniset tiedot.

videoconference_systems_PT_en PDF (119 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 28/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.