Oprema u državama članicama

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Pregled videokonferencijske opreme austrijskih sudova i državnih odvjetništava te potrebne podatke za kontakt možete preuzeti ovdje PDF (840 Kb) en.

Posljednji put ažurirano: 15/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.