Oprema u državama članicama

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Upotrebom videokonferencija pridonijet će se modernizaciji bugarskog pravosudnog sustava i poboljšanju njegove dostupnosti. Time će se Bugarska isto tako približiti dobroj praksi koja se primjenjuje u drugim državama članicama Europske unije.

Videokonferencijski sustavi koje je uspostavilo Ministarstvo pravosuđa smješteni su u 26 soba u zgradama pravosudnih tijela u Bugarskoj (20 na sudovima i 6 u zatvorima). Prostorije za videokonferencije opremljene su nakon provedbe projekta „Uspostava videokonferencijske opreme i njezina upotreba u fazi prije suđenja i fazi suđenja, uključujući prekograničnu pravosudnu suradnju”, koji se financira iz operativnog programa o dobrom upravljanju u okviru Europskog socijalnog fonda.

Pregled videokonferencijske opreme bugarskih sudova i relevantni podaci za kontakt dostupni su ovdje  PDF (449 Kb) en.

Posljednji put ažurirano: 15/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.