Oprema u državama članicama

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Priloženi dokument pruža detaljne informacije o tome koji su sudovi opremljeni i kojom vrstom opreme.

Međutim, Ministarstvo pravosuđa odgovorno je za organizaciju međunarodne pravosudne suradnje. Sudove se ne smije izravno kontaktirati u vezi s tim pitanjima. Sve molbe za saslušanje stranaka putem videokonferencije moraju se slati na sljedeću adresu:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
E-adresa: central.authority@just.ee

Videokonferencijska oprema  PDF (39 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 24/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.