Oprema u državama članicama

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

1. Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili ih neposredno može izvesti sud u toj državi članici? Ako postoji, koji se nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Izvođenje dokaza videokonferencijom moguće je na sudovima u Irskoj uz sudjelovanje suda u drugoj državi članici ili ih neposredno može izvesti sud u toj državi članici. Postupci uključuju Praktične upute Visokog suda „HC45 – Korištenje videokonferencijske veze za izvođenje dokaza u građanskim predmetima”.

2. Postoje li ograničenja u pogledu osoba koje se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe kao što su stručnjaci ili stranke u postupku?

Ne postoje ograničenja u pogledu toga koga se može ispitati.

3. Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Ne postoje ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi.

4. Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li to biti u prostorima suda?

Ne postoje ograničenja, ovisno o suglasnosti suca.

5. Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

U Irskoj postoji oprema za snimanje saslušanja videokonferencijom. Pristup toj snimci dopušten je na temelju naloga suda.

6. Na kojem se jeziku treba održati saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima od 10. do 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

Saslušanje se provodi na engleskom ili irskom jeziku ako se provodi u Irskoj. Međutim, ako se saslušanje provodi izvan Irske, ne postoje ograničenja u pogledu jezika.

7. U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Ako je riječ o sudu u Irskoj, sudska tijela u Irskoj osigurat će tumača ako se stvar odnosi na obiteljsko ili kazneno pravo. U građanskoj stvari stranke su odgovorne organizirati tumačenje.

Ako sud koji je uputio zahtjev ne razumije engleski ili irski jezik, taj je sud odgovoran osigurati vlastito tumačenje.

Ne postoje ograničenja u pogledu toga gdje se tumač mora nalaziti.

8. Koji se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja pri dogovaranju datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

O svim se dogovorima moraju usuglasiti dva predmetna suda. Preporučuje se provesti ispitivanje prije provedbe saslušanja na sudu kako bi se osiguralo da veza radi na odgovarajući način.

9. Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se podmiruju?

Troškovi će se razlikovati ovisno o nizu okolnosti, uključujući mjesto održavanja videokonferencije (tj. je li riječ o sudu ili drugom prostoru), vrijeme rasprave (tj. ako se održava izvan redovnog radnog vremena suda, osoblje će morati ostati dulje), jesu li potrebni posebni postupci te nastaju li ikakvi troškovi zbog uporabe opreme. Zamoljeni će sud o troškovima obavijestiti sud koji je uputio zahtjev. Plaćanja bi trebala biti izvršena u eurima.

10. Kojim se zahtjevima, ako postoje, osigurava da je osoba koju neposredno saslušava sud koji upućuje zahtjev obaviještena o tome da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Svjedoka mora obavijestiti sud koji je uputio zahtjev.

11. Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju se treba saslušati?

Sud mora utvrditi identitet osobe koju se ispituje.

12. Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Prisega se daje u skladu s uobičajenim postupcima za sudove u Irskoj.

13. Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt kojoj se može obratiti sud koji upućuje zahtjev i osoba koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

O tome se dogovaraju dva predmetna suda.

14. Traže li se ikakvi dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i, ako da, koji?

Nikakvi, osim ako postoje posebni zahtjevi (npr. znakovni jezik, pristup za invalidska kolica, posebni vjerski zahtjevi za davanje prisege itd.).

Posljednji put ažurirano: 16/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.