Oprema u državama članicama

Nizozemska

Većina sudova u Nizozemskoj ima u sudnici opremu za saslušanje svjedoka ili stručnjaka na daljinu videokonferencijskom vezom. Taj se postupak u Nizozemskoj naziva i „saslušanje na daljinu”.

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Dokument u nastavku pruža informacije o vrsti videokonferencijske opreme koja je dostupna na određenom sudu.

Videokonferencijska oprema  PDF (98 Kb) en (na engleskom)

Više informacija o tome kako videokonferencija funkcionira u sudskim postupcima možete pronaći ovdje.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.